Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VVV LAST HOPE (Arnhem)

VVV Last Hope is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 09110253
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens
VVV Last Hope verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. VVV Last Hope verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij VVV Last Hope aangesloten hengelsportvereniging of landelijke
    specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij VVV Last Hope (zoals een abonnement op onze messenger of nieuwsbrieven,
    een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2. VVV Last Hope verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f.  leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i.  het lidmaatschapnummer;
j.  en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de       
    hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten,  e.d.);
k. browsercookies.

1.3. VVV Last Hope kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde informatie voor visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport in het algemeen);
• handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met VVV Last Hope per e-mail: mail naar secretaris

(a) meer informatie over de wijze waarop VVV Last Hope persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die VVV Last Hope met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door VVV Last Hope .


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1. VVV Last Hope zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2. VVV Last Hope treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1. VVV Last Hope kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• overkoepelende organisaties als: Hengelsportfederatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland;
• verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop
  gebaseerde regelgeving.

4.2. VVV Last Hope verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of VVV Last Hope daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Arnhem, December 2018