Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Contact met onze vereniging


De Vereniging Last Hope telt per 1 januari 2016 55 leden.

De jaarlijkse bijdrage (contributie) bedraagt met ingang van 1 januari 2016 €25,- per jaar.

Wilt u zich aanmelden als nieuw lid neem dan kan dat door contact op te nemen met een van de onder genoemde contactpersonen of direct het inschrijfformulier voor nieuwe leden invullen op de pagina aanmelding nieuwe leden..

Nieuwe leden ontvangen naast enkele "goodies" o.a. het boekwerk over de achterhoekse beken. Dit boekwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de leden van VVV Heelweg.Opzeggen: Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren tegen het eind van het verenigingsjaar met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Het dagelijks bestuur zie : bestuur

Contacten:
Voorzitter: Ton Fokker Mail de voorzitter
Secretaris:  André Kersten Kerkstraat 80, 6996 AJ Drempt, telefoon nr. 06 - 14925256, Mail de secretaris
Penningmeester: Leo Muijzers
Activeitencommissie :  Luuk Olsthoorn Mail activiteitencomm. of Dries Jan van Dieren Mail activiteitencomm.

Vragen en opmerkingen over de website kunnen gericht worden aan Cor Broer, onze webmaster Mail de webmaster

In verband met het gebruik van het clubgebouw van HSV Ons Genoegen in Giesbeek en onze visactiviteiten in de wateren rond Giesbeek wordt van iedereen verwacht zich in te schrijven voor of een hoofd- of een nevenlidmaatschap van HSV Ons Genoegen. Hiermee verkrijgt u tevens de visrechten op de viswateren van Ons Genoegen en op de viswateren van de Federatie Midden Nederland.


Voor uitgebreide informatie over hoofd- en nevenlidmaatschappen kunt u kontakt opnemen met de Secretaris Last Hope (zie boven)

Meer vragen? Onze secretaris helpt U verder! Hij beantwoordt Uw vragen en nodigt U graag uit voor een nadere kennismaking met de Vereniging.